معرفی اجمالی محصول

یونیت خارجی سیستم اسپلیت مرکزی ال جی مدل مولتی وی Multi V

 1. برای محاسبه ی ظرفیت سرمایش یا گرمایش یونیت های بیرونی بر حسب بی تی یو (BTU)، باید کیلووات گرمایش یا سرمایش آنها را در 293.1 ضرب نمایید.
 2. در کلیه سیستم های اسپلیت مرکزی MULTI V ال جی از گاز مبرد R410 A که دارای کارایی بالا و قابلیت ذخیره انرژی بالاتری بوده و در نتیجه به حفظ محیط زیست کمک می نماید، استفاده می شود.
 3. اسپلیت های مولتی v هیت پمپ ال جی دارای مبدل حرارتی طلایی می باشند.
 4. نسبت ظرفیت برودتی و حرارتی مجموع پنل های داخلی نسبت به یونیت بیرونی تا ظرفیت 20 hp می تواند از 1/2 تا دو برابر ظرفیت یونیت بیرونی قابل استفاده و نصب باشند.
 5. همچنین در صورتیکه تعداد یونیت های بیرونی بیشتری مورد استفاده و ترکیب قرار گیرند نسبت ظرفیت مجموع پنل های داخلی نسبت به یونیت های بیرونی از ظرفیت 22 hp تا ظرفیت 40 hp از 1/2 تا 1.6 برابر مجموع ظرفیت یونیت های بیرونی و از ظرفیت 42 hp تا 80 hp از 1/2 تا 1.3 برابر ظرفیت مجموع یونیت های بیرونی قابل استفاده و نصب می باشند.
 6. برق مصرفی کلیه دستگاه های فوق سه فاز و 380 تا 415 ولت  – 50 هرتز می باشد.
 7. طولانی ترین فاصله بین پنل بیرونی تا دورترین پنل داخلی حداکثر 200 متر می باشد.
 8. حداکثر فاصله ارتفاعی بین پنل بیرونی تا دورترین پنل داخلی 110 متر می باشد.
 9. به طور کلی کمپرسور سیستم های اسپلیت مرکزی ال جی دارای 5 سال گارانتی توسط شرکت گلدیران می باشد.

توضیحات

مدل HP ظرفیت سرمایش ظرفیت گرمایش حداکثر تعداد پنل داخلی قابل اتصال حداکثر برق مصرفی وزن کل یونیت بیرونی ابعاد (cm) قیمت (ریال)
KW KW KW kg ارتفاع عرض عمق
ARUN80LN3 ۸ ۲۲٫۴ ۲۵٫۲ ۱۳ ۵٫۵۰ ۱۹۰ ۱۶۸ ۹۲ ۷۶ استعلامی
ARUN100LN3 ۱۰ ۲۸٫۰ ۳۱٫۵ ۱۶ ۷٫۲۵ ۲۴۰ ۱۶۸ ۹۲ ۷۶ استعلامی
ARUN120LN3 ۱۲ ۳۳٫۶ ۳۷٫۸ ۲۰ ۹٫۰۰ ۲۴۰ ۱۶۸ ۹۲ ۷۶ استعلامی
ARUN140LN3 ۱۴ ۳۹٫۲ ۴۴٫۱ ۲۳ ۹٫۷۰ ۲۶۰ ۱۶۸ ۱۲۴ ۷۶ استعلامی
ARUN160LN3 ۱۶ ۴۴٫۸ ۵۰٫۴ ۲۶ ۱۱٫۵۰ ۲۶۰ ۱۶۸ ۱۲۴ ۷۶ استعلامی
ARUN180LN3 ۱۸ ۵۰٫۴ ۵۶٫۷ ۲۹ ۱۳٫۵۰ ۳۱۵ ۱۶۸ ۱۲۴ ۷۶ استعلامی
ARUN200LN3 ۲۰ ۵۶٫۰ ۶۳٫۰ ۳۲ ۱۵٫۵۰ ۳۲۵ ۱۶۸ ۱۲۴ ۷۶ استعلامی
ARUN220LN3 ۲۲ ۶۱٫۶ ۶۹٫۳ ۳۵ ۱۶٫۲۵ ۴۸۰ ۳۳۶ ۱۸۴ ۱۵۲ استعلامی
ARUN240LN3 ۲۴ ۶۷٫۲ ۷۵٫۶ ۳۹ ۱۸٫۰۰ ۴۸۰ ۳۳۶ ۱۸۴ ۱۵۲ استعلامی
ARUN260LN3 ۲۶ ۷۲٫۸ ۸۱٫۹ ۴۲ ۱۸٫۷۰ ۵۰۰ ۳۳۶ ۲۱۶ ۱۵۲ استعلامی
ARUN280LN3 ۲۸ ۷۸٫۴ ۸۸٫۲ ۴۵ ۲۰٫۵۰ ۵۰۰ ۳۳۶ ۲۱۶ ۱۵۲ استعلامی
ARUN300LN3 ۳۰ ۸۴٫۰ ۹۴٫۵ ۴۹ ۲۱٫۲۰ ۵۲۰ ۳۳۶ ۲۴۸ ۱۵۲ استعلامی
ARUN320LN3 ۳۲ ۸۹٫۶ ۱۰۰٫۸ ۵۲ ۲۳٫۰۰ ۵۲۰ ۳۳۶ ۲۴۸ ۱۵۲ استعلامی
ARUN340LN3 ۳۴ ۹۵٫۲ ۱۰۷٫۱ ۵۵ ۲۵٫۰۰ ۵۷۵ ۳۳۶ ۲۴۸ ۱۵۲ استعلامی
ARUN360LN3 ۳۶ ۱۰۰٫۸ ۱۱۳٫۴ ۵۸ ۲۷٫۰۰ ۵۸۵ ۳۳۶ ۲۴۸ ۱۵۲ استعلامی
ARUN380LN3 ۳۸ ۱۰۶٫۴ ۱۱۹٫۷ ۶۱ ۲۹٫۰۰ ۶۴۰ ۳۳۶ ۲۴۸ ۱۵۲ استعلامی
ARUN400LN3 ۴۰ ۱۱۲٫۰ ۱۲۶٫۰ ۶۴ ۳۱٫۰۰ ۶۵۰ ۳۳۶ ۲۴۸ ۱۵۲ استعلامی
ARUN420LN3 ۴۲ ۱۱۷٫۶ ۱۳۲٫۳ ۶۴ ۳۰٫۲۰ ۷۶۰ ۵۰۴ ۳۴۰ ۲۲۸ استعلامی
ARUN440LN3 ۴۴ ۱۲۳٫۲ ۱۳۹٫۰ ۶۴ ۳۲٫۰۰ ۷۶۰ ۵۰۴ ۳۴۰ ۲۲۸ استعلامی
ARUN460LN3 ۴۶ ۱۲۸٫۸ ۱۴۴٫۹ ۶۴ ۳۲٫۷۰ ۷۸۰ ۵۰۴ ۳۷۲ ۲۲۸ استعلامی
ARUN480LN3 ۴۸ ۱۳۴٫۴ ۱۵۱٫۲ ۶۴ ۳۴٫۵۰ ۷۸۰ ۵۰۴ ۳۷۲ ۲۲۸ استعلامی
ARUN500LN3 ۵۰ ۱۴۰٫۰ ۱۵۷٫۵ ۶۴ ۳۶٫۵۰ ۷۸۰ ۵۰۴ ۳۷۲ ۲۲۸ استعلامی
ARUN520LN3 ۵۲ ۱۴۵٫۶ ۱۶۳٫۸ ۶۴ ۳۸٫۵۰ ۸۴۵ ۵۰۴ ۳۷۲ ۲۲۸ استعلامی
ARUN540LN3 ۵۴ ۱۵۱٫۲ ۱۷۰٫۱ ۶۴ ۴۰٫۷۰ ۹۱۰ ۵۰۴ ۳۷۲ ۲۲۸ استعلامی
ARUN560LN3 ۵۶ ۱۵۶٫۸ ۱۷۶٫۴ ۶۴ ۴۲٫۵۰ ۹۱۰ ۵۰۴ ۳۷۲ ۲۲۸ استعلامی
ARUN580LN3 ۵۸ ۱۶۲٫۴ ۱۸۲٫۷ ۶۴ ۴۴٫۵۰ ۹۶۵ ۵۰۴ ۳۷۲ ۲۲۸ استعلامی
ARUN600LN3 ۶۰ ۱۶۸٫۰ ۱۸۹٫۰ ۶۴ ۴۶٫۵۰ ۹۷۵ ۵۰۴ ۳۷۲ ۲۲۸ استعلامی
ARUN620LN3 ۶۲ ۱۷۳٫۶ ۱۹۵٫۳ ۶۴ ۴۴٫۲۰ ۱۰۴۰ ۶۷۲ ۴۹۶ ۳۰۴ استعلامی
ARUN640LN3 ۶۴ ۱۷۹٫۲ ۲۰۱٫۶ ۶۴ ۴۶٫۰۰ ۱۰۴۰ ۶۷۲ ۴۹۶ ۳۰۴ استعلامی
ARUN660LN3 ۶۶ ۱۸۴٫۸ ۲۰۷٫۹ ۶۴ ۴۸٫۰۰ ۱۰۹۵ ۶۷۲ ۴۹۶ ۳۰۴ استعلامی
ARUN680LN3 ۶۸ ۱۹۰٫۴ ۲۱۴٫۲ ۶۴ ۵۰٫۰۰ ۱۱۵۰ ۶۷۲ ۴۹۶ ۳۰۴ استعلامی
ARUN700LN3 ۷۰ ۱۹۶٫۰ ۲۲۰٫۵ ۶۴ ۵۲٫۰۰ ۱۱۶۰ ۶۷۲ ۴۹۶ ۳۰۴ استعلامی
ARUN720LN3 ۷۲ ۲۰۱٫۶ ۲۲۶٫۶ ۶۴ ۵۴٫۰۰ ۱۱۷۰ ۶۷۲ ۴۹۶ ۳۰۴ استعلامی
ARUN740LN3 ۷۴ ۲۰۷٫۲ ۲۳۳٫۱ ۶۴ ۵۶٫۰۰ ۱۲۲۵ ۶۷۲ ۴۹۶ ۳۰۴ استعلامی
ARUN760LN3 ۷۶ ۲۱۲٫۸ ۲۳۹٫۴ ۶۴ ۵۸٫۰۰ ۱۲۳۵ ۶۷۲ ۴۹۶ ۳۰۴ استعلامی
ARUN780LN3 ۷۸ ۲۱۸٫۴ ۲۴۵٫۷ ۶۴ ۶۰٫۰۰ ۱۲۹۰ ۶۷۲ ۴۹۶ ۳۰۴ استعلامی
ARUN800LN3 ۸۰ ۲۲۴٫۰ ۲۵۲٫۰ ۶۴ ۶۲٫۰۰ ۱۳۰۰ ۶۷۲ ۴۹۶ ۳۰۴ استعلامی

 

توضیحات تکمیلی

موقعیت نصب دستگاه
نوع یونیت
امتیاز نهایی: 2.6
بر اساس 5 دیدگاه
 • 1 نفر
 • 2 نفر
 • 0 نفر
 • 2 نفر
 • 0 نفر

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “یونیت خارجی سیستم اسپلیت مرکزی ال جی مدل مولتی وی Multi V”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − هفده =